Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 2013. december 1-jétől hatályos 3. § (6) bekezdése értelmében – a cég kérelmére – a már közzétett beszámoló a Céginformációs Szolgálat http://e-beszamolo.kim.gov.hu/ honlapjáról nem távolítható el. A beszámoló ismételt, eltérő tartalommal történő közzétételére nincs mód.

Ennek tekintetében, amennyiben olyan beszámoló kerül közzétételre, amely hibás adatokat tartalmaz, akár a mérleg, eredménykimutatásban, akár a csatolt dokumentumokban, javítására, ismételt közzétételére nem lesz lehetőség. A beszámolóban szereplő hibát a számviteli törvény szabályai szerint a könyvelésben szükséges majd helyesbíteni, és annak tényét a következő üzleti évről készített beszámolóban kell feltüntetni.

Mindezekre hivatkozva kérjük, hogy minden esetben fokozottan ügyeljen a beszámoló elkészítésekor az adatok, csatolt dokumentumok megfelelősségére, és csak azt követően küldje be az elkészített beszámolót, amennyiben többször is, teljeskörűen megbizonyosodott annak helyességéről!